Het kernteam Laag Zuthem is er voor jou!

Begin februari heeft er een mooi artikel in de Stentor gestaan over de kernteams. Klik op de link (Artikel Stentor over de kernteams in de gemeente Raalte) om het volledige artikel te lezen. Ook in Laag Zuthem is er een kernteam.

De deelnemers aan het kernteam zijn formele en informele organisaties die actief zijn in Laag Zuthem op het gebied van wonen, welzijn, zorg en ontmoeten.
Elk kernteam heeft een S1 wijkverpleegkundige die het kernteam voorzit en in elk kernteam zit een opbouwwerker van WijZ Welzijn.

Het kernteam zet zich in om de leefbaarheid in de kern te vergroten. Dit wordt gedaan door te kijken hoe het in Laag Zuthem gaat op het gebied van vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar. Hierbij kun je denken aan allerlei zaken, zoals: Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Laag Zuthem?

Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp nodig hebben? Is er behoefte aan een voorziening die er nog niet is? Bij dit soort vragen kan het kernteam Broekland meedenken en initiatieven kunnen ondersteund worden. Voorbeelden zijn: Een wekelijkse buurtmaaltijd, een beweegactiviteit, een klussendienst of het organiseren van een schoonmaakactie in het dorp.

Heb je een idee voor Laag Zuthem, maar weet je niet hoe je hiermee verder moet? Neem dan contact op met Saskia Pijnappel van WijZ Welzijn, 06 – 13678478 of s.pijnappel@wijz.nu<mailto:s.pijnappel@wijz.nu>.
Heb je een vraag over zorg, neem dan contact op met S1 wijkverpleegkundige Heidi Lammertsen, 06-53512528 of heidi.lammertsen@raalte.nl<mailto:heidi.lammertsen@raalte.nl>.

Hartelijke groet,

Silke Schuurman

Sociaal Cultureel Werker