De vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft tot doel de belangen en de leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te behartigen in de ruimste zin van  het woord.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Gert Nijhoff (voorzitter),  Langeslag 49, tel 06 22367156

Henk Mulder (penningmeester), ’t Solen 7, telefoon 06 18835175

Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113

Gerben Rouw (2e secretaris), Langeslag 1, telefoon 06 45791941

Ronald Mol, (bestuurslid, energietransitie), Kolkweg 14,  telefoon: . . . . .

Niels Tomson (bestuurslid, N35), Hagenweg 20, tel 06 21263787


Statuten Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Privacyverklaring Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Mail adres: info@zuthem.nl

Wijkagent Laag Zuthem is Frank de Jonge (Twitter van Frank)

Onderwerpen die nu spelen zijn:

  • Energietransitie
  • N35