Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft tot doel de belangen en de leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te behartigen in de ruimste zin van  het woord.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Gert Nijhoff (voorzitter),  Langeslag 49, tel 06 22367156

Henk Mulder (penningmeester), ’t Solen 7, telefoon 06 18835175

Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113

Nasser Boushaba (bestuurslid), Kolkweg 12, tel 497454

Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787

Michiel van den Bos (bestuurslid),  ’t Solen 5, telefoon 06 22175693

Gerben Rouw (bestuurslid), Langeslag 1, telefoon 06 45791941

Martin Klijnstra (bestuurslid), Langeslag 41 a, telefoon 06 14626066


Statuten Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Privacyverklaring Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Mail adres: info@zuthem.nl

Wijkagent Laag Zuthem is Frank de Jonge
email: frank.de.jonge@politie.nl

Onderwerpen die nu spelen zijn:

  • Reconstructie Kolkweg en Langeslag
  • N35

Dorp aan het water