Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft tot doel de belangen en de leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te behartigen in de ruimste zin van  het woord.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Gert Nijhoff (voorzitter),  Langeslag 49, tel 06 22367156
Marco de Graaf (penningmeester), ’t Solen 11, tel 06 46098590
Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113
Ton Kattenberg (bestuurslid), Langeslag 39, tel 497454
Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787
Klarrisa Ulderink (bestuurslid), `t Weegel 7, tel 06 49193553

Statuten Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Onderwerpen die nu spelen zijn:

  • Reconstructie Kolkweg en Langeslag
  • N35

Dorp aan het water