Kernteam Raalte

Het kernteam Laag Zuthem is er voor jou!

Begin februari heeft er een mooi artikel in de Stentor gestaan over de kernteams. Klik op de link (https://www.destentor.nl/raalte/heeft-u-problemen-bel-het-kernteam~a7540fbe/) om het volledige artikel te lezen. Ook in Laag Zuthem is er een kernteam.

De deelnemers aan het kernteam zijn formele en informele organisaties die actief zijn in Laag Zuthem op het gebied van wonen, welzijn, zorg en ontmoeten.
Elk kernteam heeft een S1 wijkverpleegkundige die het kernteam voorzit en in elk kernteam zit een opbouwwerker van WijZ Welzijn.

Het kernteam zet zich in om de leefbaarheid in de kern te vergroten. Dit wordt gedaan door te kijken hoe het in Laag Zuthem gaat op het gebied van vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar. Hierbij kun je denken aan allerlei zaken, zoals: Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Laag Zuthem?

Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp nodig hebben? Is er behoefte aan een voorziening die er nog niet is? Bij dit soort vragen kan het kernteam Broekland meedenken en initiatieven kunnen ondersteund worden. Voorbeelden zijn: Een wekelijkse buurtmaaltijd, een beweegactiviteit, een klussendienst of het organiseren van een schoonmaakactie in het dorp.

Heb je een idee voor Laag Zuthem, maar weet je niet hoe je hiermee verder moet? Neem dan contact op met Saskia Pijnappel van WijZ Welzijn, 06 – 13678478 of s.pijnappel@wijz.nu<mailto:s.pijnappel@wijz.nu>.
Heb je een vraag over zorg, neem dan contact op met S1 wijkverpleegkundige Heidi Lammertsen, 06-53512528 of heidi.lammertsen@raalte.nl<mailto:heidi.lammertsen@raalte.nl>.

Hartelijke groet,

Silke Schuurman, Sociaal Cultureel Werker

Druk bezochte nieuwjaarsnacht in het Trefpunt

Veel Zuthemers vonden vanaf middernacht de weg naar het Trefpunt voor een hapje en een drankje. Voor herhaling vatbaar.

Voor volgend jaar hebben zich al dorpsgenoten aangemeld voor de organisatie van deze bijeenkomst. Ook de suggestie eerder de deuren van het Trefpunt open te doen voor een “aftelmoment” wordt bekeken.

AMV Laag Zuthem

Muziek- en AMV-lessen Muziekvereniging Salland

Muziekvereniging Salland heeft een breed aanbod aan muziek- en AMV-lessen. Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om ook in Laag- Zuthem AMV-les te volgen bij Muziekvereniging Salland. AMV-lessen Zit je op de basisschool en houd je van muziek? Vind je het leuk om te zingen te spelen of te bewegen op muziek? Dan is dit iets voor jou! Muziekvereniging Salland biedt kinderen van groep 5, 6 en 7 de mogelijkheid Algemene Muzikale Vorming (AMV) te volgen. Er wordt natuurlijk veel gezongen en gespeeld maar ook wordt er geleerd over maat en ritme, toonhoogte en instrumenten. Na de zomervakantie organiseren we bij voldoende deelname AMV-lessen in Lierderholthuis en Laag- Zuthem onder leiding van een professionele instructeur. Muzieklessen De leerlingen krijgen bij “Salland” professionele muziekles van deskundige en enthousiaste instructeurs. Kinderen en volwassen kunnen lessen volgen op slagwerk en diverse blaasinstrumenten als hoorn, bugel, saxofoon, bariton en schuiftrombone. In de lessen wordt op een creatieve manier theorie en praktijk gecombineerd zodat leerlingen na een paar jaar een goede muzikale basis hebben en een officieel erkend diploma.

 

Een gratis proefles om zo rustig een instrument of verschillende instrumenten uit te proberen behoort tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden Lijkt het je leuk om muziekles of AMV-les te volgen, geef je dan snel op. Opgeven kan door te mailen naar mail@muziekverenigingsalland.nl of te bellen met Martin Blaauw 0572-390670. Meer informatie is te vinden op www.muziekverenigingsalland.nl.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Algemene Jaarvergadering 2016

Plaatselijk Belang Laag-Zuthem

Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Plaatselijk

Belang Laag-Zuthem op 14 Juni 2016 om 19.00 uur in het Trefpunt te Laag-Zuthem.

Agenda:

 1. Lopende zaken oa:
 2. Onze contactwethouder Frank Niens zal de volgende punten toelichten:
  • Mededelingen vanuit de gemeent
 3. Bestuurswisseling:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst
  • Bert van der Vegte, secretaris
  • Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de ’t Weegel 7
  • Vacant
 4. Verslag penningmeester ( door Marco)
 5. Verslag jaarvergadering 2015 (Jan)
 6. Opening en Mededelingen(door Gert)
  • Dorpsplan
  • Glasvezel buitengebied
  • Straatverlichting (led?) Langeslag
  • Hondenspeelveld/hondenpoep
  • Verlichting en onderhoud wegdek fietspad Kolkweg
  • Verkavelingsboom/Staatsbosbeheer
 7. Rondvraag

Pauze:

Van 20 uur tot 22 uur:

Laag Zuthem in gesprek met gemeenteraad

Dorp aan het water