Toneelvereniging Hakke Takke

De toneelgroep oefent op woensdagavond in het Trefpunt vanaf 20.00 uur. Informatie bij Jaap Abbes, Langeslag 27 of via     toneelvereniginghakketakke@gmail.com