Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Algemene Jaarvergadering 2016

Plaatselijk Belang Laag-Zuthem

Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Plaatselijk

Belang Laag-Zuthem op 14 Juni 2016 om 19.00 uur in het Trefpunt te Laag-Zuthem.

Agenda:

 1. Lopende zaken oa:
 2. Onze contactwethouder Frank Niens zal de volgende punten toelichten:
  • Mededelingen vanuit de gemeent
 3. Bestuurswisseling:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst
  • Bert van der Vegte, secretaris
  • Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de ’t Weegel 7
  • Vacant
 4. Verslag penningmeester ( door Marco)
 5. Verslag jaarvergadering 2015 (Jan)
 6. Opening en Mededelingen(door Gert)
  • Dorpsplan
  • Glasvezel buitengebied
  • Straatverlichting (led?) Langeslag
  • Hondenspeelveld/hondenpoep
  • Verlichting en onderhoud wegdek fietspad Kolkweg
  • Verkavelingsboom/Staatsbosbeheer
 7. Rondvraag

Pauze:

Van 20 uur tot 22 uur:

Laag Zuthem in gesprek met gemeenteraad

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *