We beginnen weer in september. We oefenen op woensdagavond in het Trefpunt vanaf 20.00 uur. Informatie bij Jaap Abbes, Langeslag 27 (06-22492441) of via toneelvereniginghakketakke@gmail.com